MOPS ZŁOTÓW
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie

 

post img
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożone w terminie do 31 sierpnia 2018 roku będą rozpatrzone w terminie do 31 października 2018 roku...
 
czytaj więcej...
post img
Wnioski o ustalenie prawa do w/w świadczeń złożone w terminie do 31 sierpnia 2018 roku będą rozpatrzone w terminie do 30 listopada 2018 roku...
 
czytaj więcej...
post img
Dnia 01 listopada 2018 roku zmianie ulegnie wysokość wypłacanych świadczeń:
czytaj więcej...
post img
Informacja w sprawie wysokości
świadczeń rodzinnych oraz kryterium dochodowego
od 01 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r.
czytaj więcej...
post img

300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkoly.

czytaj więcej...
post img

Od dnia 01 stycznia 2018 roku sprawy związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych zostaną przekazane wojewodom.

czytaj więcej...

Karta Dużej Rodziny

Od 01 stycznia 2015 roku weszła w życie Ustawa o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863). Jest to kontynuacja programu wynikającego z uchwały nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin...

więcej informacji

Zespół Interdyscyplinarny

Zespól Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie...

więcej informacji

Dzienny Dom Pomocy Senior-Wigor

„Senior-WIGOR” - placówki wsparcia dziennego przeznaczonej dla osób, które nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie, wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu...

więcej informacji

Punkt Interwencji Kryzysowej

Burmistrz Miasta Złotowa informuje, że z dniem 1 października 2015 roku rozpocznie swoją działalność Punkt Interwencji Kryzysowej z siedzibą w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grochowskiego 17 w Złotowie...

więcej informacji

Projekty Unijne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)...

więcej informacji

Do pobrania

Formularze, druki, wnioski do pobrania w foracie PDF

więcej informacji
BIP MOPS
Sejm RP
MPiPS
Kapitał Ludzki
EPUAP
EMPATIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Złotów
ul. Królowej Jadwigi 54

77-400 Złotów

E-mail: mops@mopszlotow.pl
Tel:  67 263 30 34

Fax: 67 263 30 34


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie © 2017
Projekt i wykonanie: